Dosiergewichtssystem

Dit systeem kan de inhoud van elke chemicaliën- of vloeistoftank nauwkeurig meten en registreren.

Het tot de verrassing komen dat sensoren of dat waterbehandeling systemen hebben gefaald en er verkeerd gedoseerd werd is met de Mecodo IoT verleden tijd. Lege doseervaten van chemicaliën worden op tijd gedetecteerd en gemeld. Er wordt een tekstbericht (sms) of email of via een telefonische oproep (in uitvoering) gevraagd om actie te nemen indien er te veel product wordt gedoseerd of misschien geen product meer aanwezig is. De Mecodo App op het BlueCherry platform zorgt voor een feilloze opvolging van alle parameters.

  • Meet procentueel gewicht of inhoud van de doseervaten
  • Meet en registeert het verbruik per tijdseenheid (bv. uur, dag)
  • Alarmen bij te laag niveau per email, SMS of telefoon
  • Alarmen bij een te hoog of laag verbruik per tijdseenheid
  • Doseerinrichting buiten dienst stellen bij te laag niveau
  • Spanningsloos contact NO/NC voor bv. akoestisch of visueel alarm